Wetenschappelijk Onderzoek

 

Een studie van in 2015 uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven en Brunel University Uxbridge heeft geconcludeerd dat inademhalingstraining een impact heeft op lage rugpijn, meer bepaald door een verbetering van de proprioceptie.

proprioceptie = het ervaren en verwerken van signalen van je eigen lichaam

De studie liet mensen rechtopstaand op een platform staan, waarop ze konden aflezen hoe hard je lichaam heen en weer zwaaide. Tijdens het rechtstaan lazen de wetenschappers af hoe hard de spieren in de kuit en in de rug trilden. De spieren van de lage rug trilden bij een voorwaartse lichaamszwaai, de spieren van de kuit bij een achterwaartse lichaamszwaai. Ook maakten ze een onderscheid tussen een stabiele ondergrond en een onstabiele. Op een onstabiele ondergrond zijn de trillingen van de enkel minder betrouwbaar.
body sway kinesist ranst

De training bestond uit inademhalingstraining met een toestel van PowerBreathe.

powerbreathe plus

https://www.powerbreathe.com/powerbreathe-plus-black-medium-resistance-mr-black

Na een interventie van 8 weken zag men dat de participanten op de stabiele ondergrond minder activatie hadden van de kuitspier wat wijst op minder zwaaien. De rugspieren waren actiever dan voor de interventie.
Op een onstabiele ondergrond was het verschil voor en na de interventie nogal laag voor de kuitspieren (want je kan niet trainen op onstabiliteit), maar wel met een groot verschil voor de rugspieren.

Dus konden de onderzoekers besluiten dat de 8 weken durende interventie met de powerbreathe ervoor zorgde dat je meer activiteit van je lage rug krijgt (wat de proprioceptie verbetert) en dat je minder activiteit in de kuiten krijgt (wat voor minder stijve voeten zou moeten zorgen). 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.